Strona Glowna
Przygotowania
Motocykle
Linki
Sponsorzy

 Niniejsze informacje dotyczą wyjazdu do Afryki jaki odbył się na przełomie 2008/2009.

Informacje wizowe  - wszystkie Państwa przez które się poruszaliśmy i informacje o formalnościach wizowych, także te, których nie ma na stronach MSZ.

Dokumenty 
- dokumenty jakie potrzebne są podczas wyprawy.

Trasa + przejścia granicze - lista krajów + przejścia graniczne z opisami czego się można spodziewać + mapa całej podróży.

Ekwipunek - co zabraliśmy ?

Transport motocykli - co potrzebne, jak zrobić, ceny

Szczepienia - spis obowiązkowych i zalecanych szczepień.

Motocykle
- przygotowania motocykli.

Woda - Jak się dobrze napić aby żyć :)

Robale, moskity i inne paskudztwa - Jak się bronić i zabezpieczać.

Choroby tropikalne - typy, objawy, przeciwdziałanie.Wizy:

 • Turcja - Od obywateli polskich wymagane sę wizy uprawniajęce do wjazdu i pobytu na terenie Turcji. Wizę turystycznę można uzyskać przy wjeździe; koszt -15 USD (lub 10 EUR). Wiza ta uprawnia do pobytu przez okres 30 dni bez prawa wykonywania pracy i nie może byę przedłużona.
 • Syria - Zarówno o wizy pobytowe, jak i tranzytowe na wjazd do Syrii należy aplikować w Ambasadzie Syrii w Warszawie.Turyści udający się przez Syrię do Jordanii mogę otrzymać wizy tego kraju na granicy syryjskojordańskiej. Koszt wizy 4 USD.
 • Jordania - Obywatele RP maję obowiązek posiadania wizy na przejazd i pobyt. W Polsce nie działa żadne przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne Jordanii. Najbliższa placówka jordańska, która jest też akredytowana na Polskę, znajduje się w Berlinie. Od 4 lipca 2005. obywatele polscy wjeżdżający na terytorium Jordanii mogę otrzymać wizy w przejściach granicznych. Wizy wydawane sę obecnie na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia ich ważności na posterunku policji. Nie ma żadnych problemów z ich przedłużeniem do 3 miesięcy. Opłata za wizę wynosi 10 JD (ok. 14 USD). Obowiązuje opłata wyjazdowa, której wysokość często się zmienia - obecnie wynosi 5 JD. Istnieje obowiązek meldunkowy. Obcokrajowiec, który nie zatrzyma się w hotelu, powinien w ciągu 2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na komendę policji.
 • Egipt - Wizę można uzyskać w Ambasadzie Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie (ul. Rakowiecka 19, tel. 022/617 69 73). Za wizę płaci się 150 PLN i czeka się jeden dzień. Mniej kłopotliwe i tańsze jest wykupienie wizy na lotnisku w Kairze. W tym celu po przylocie do Kairu w okienku wymiany walut należy kupić znaczki opłaty skarbowej za 15 USD, które następnie wkleja się do paszportu. Nie trzeba wypełniać żadnych wniosków wizowych ani załączać zdjęcia, a wizę "wbija" do paszportu urzędnik celny. Wbrew informacjom podawanym w ambasadzie w Warszawie, na lotnisku w Kairze nie ma żadnych problemów z uzyskaniem wizy. Wiza turystyczna ważna jest 1 miesiąc i daje możliwość podróżowania po całym kraju.
 • Sudan - Nie ma możliwości otrzymania wizy na lotniskach i w portach w Sudanie. Ze względu na brak sudańskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce o wizę tranzytowę lub pobytowę należy ubiegać się w sudańskim urzędzie konsularnym za granicą. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy blankietowej bez osobistego kontaktu z urzędem sudańskim, jednak wówczas formalności wizowe muszą być wcześniej dopełnione w MSW w Chartumie przez konkretną firmę lub obywatela sudańskiego. W tym celu muszą oni mieć kopię paszportu Polaka. Aby aplikować o wizę w Ambasadzie Sudanu w Kairze, potrzebna jest nota polskiej ambasady, 2 zdjęcia oraz paszport z okresem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy. Notę z polskiej ambasady dostaje się od ręki. Wiza udzielana jest na 30 dni i kosztuje 100 USD. Łatwo jest uzyskać przedłużenie wizy pobytowej. Posiadanie wizy izraelskiej jest równoznaczne z odmową udzielenia promesy wizy sudańskiej. Przy wyjeździe władze Sudanu pobieraję na lotnisku w Chartumie opłatę wyjazdową (departure fee) w wysokości 20 USD.
 • Etiopia -  Wizy turystyczne sę wydawane misjami dyplomatycznymi oraz urzędami konsularnymi za granicą. Obywatele polscy udający się do Etiopii muszę mieć wizę na przyjazd i pobyt. Ambasady Etiopii (najbliższa w Berlinie) wydają następujące rodzaje wiz: pobytową, tranzytową, handlową i turystyczną. Najłatwiej jest otrzymać wizę na lotnisku w Addis Abebie lub Dire Dawa (każdy rodzaj wizy kosztuje 20 USD). Wiza uzyskana na lotnisku jest jednokrotna i ważna przez miesiąc. W razie potrzeby można ją przedłużyć w Immigration Authority przy Churchill Road w Addis Abebie. Procedura jest prosta, a wizę odbiera się następnego dnia. Koszt tej wizy wynosi również 20 USD. 
 • Kenia - Obywatele polscy udający się do Kenii muszą mieć wizę pobytową, którą można otrzymać bezpośrednio po przylocie na lotnisku międzynarodowym w Nairobi lub Mombasie oraz na każdym przejściu lądowym i w porcie w Mombasie. Cena wizy turystycznej ważnej 3 miesiące wynosi 50 USD. Wiza tranzytowa kosztuje 20 USD.
 • Uganda - Od obywateli polskich wymagana jest wiza pobytowa, którą otrzymuje się na 30 dni, lub tranzytowa – na 7 dni. Wiza jednorazowa kosztuje 30 USD, wielokrotna na 6 miesięcy – 80 USD. Wizę można otrzymać na lotnisku w Entebbe w pobliżu Kampali lub na każdym innym przejściu granicznym. Do aplikacji wizowej należy dołączyć dokumenty informujące o celu pobytu i 2 fotografie. 
 • Tanzania- Wizę pobytowę można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych Tanzanii, a także na głównych przejściach granicznych. Wizy pobytowe – turystyczna i tranzytowa – kosztuje 50 USD/EUR, podobnie wiza biznesowa (dowód wniesienia opłaty należy zachować do kontroli). Podróżujący liniami lotniczymi przy przejeździe tranzytem nie muszę mieć wizy, o ile nie zamierzają opuszczać sali tranzytowej i mają dokumenty wymagane przy wjeździe do tego kraju. Tanzania jest krajem związkowym, obejmującym część kontynentalną, czyli dawnę Tanganikę (w tym wyspę Mafia), oraz autonomiczny Zanzibar, czyli wyspy Pemba i Unguja. Wiza jest ważna na całym terytorium państwa. Cudzoziemców obowiązuje jednak lokalna kontrola paszportowa (bez opłat wizowych) i celna przy wjeździe i przy opuszczaniu wysp Zanzibaru.
 • Malawi- Wizy wjazdowe do Republiki Malawi wydawane są w placówkach dyplomatycznych/konsularnych Republiki Malawi i jedynie na przejściu granicznycm w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kamuzu w stolicy kraju Lilongwe. Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy mogę uzyskać w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Malawi. Nie można dostać wizy na granicy, ale wydają list, który pozwala na warunkowy wjazd i uzyskanie wizy w kraju w biurze imigracyjnym. Koszt wizy tranzytowej wynosi 50 USD, jednokrotnej wjazdowej – 70 USD, wielokrotnej – 110 USD. 
 • Zambia - Wizy można uzyskać w ambasadzie Wielkiej Brytanii lub wprost w kraju. Aktualne informacje poda Ambasada kraju, lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Koszt wizy 70 USD, bez problemu otrzymuję się ją na przejściach granicznych.
 • Namibia- Obywatele polscy udający się do Namibii muszą mieć wizę pobytową w paszporcie. Wizy nie można dostać na przejściach granicznych. Moża otrzymać warunkowy wjazd i aplikować o wizę w Windhoek. Koszt wizy to około 30$. Można się o nią ubiegać także w przedstawicielstwach Namibii (w Londynie, tel. 0044 2076366244; w Moskwie, tel. 0070 952300113, w Berlinie, tel. 0049 302510950) no i  oczywiście w Lusace ....
 • RPA- Obywatele RP mający paszporty zwykłe mogą wjeżdżać bez wiz i przebywać na terytorium Republiki Pośudniowej Afryki jednorazowo do 30 dni. Otrzymyje się tylko naklejkę w paszporcie z informacją o dacie ważności pobytu. Możliwe jest przedłużanie pobytu przez wjazd do Swazilandu (Polacy bez wiz) i powrót do RPA otrzymuję się wtedy kolejne 30 dni pobytu.

                                                                                                do góry


Dokumenty:

Niezbędne jest zabranie następujących dokumentów:

 • IDL międzynarodowe prawo jazdy, wyrabia się je w Urzędzie Komunikacji tutaj znajdziecie jak to zrobić w Poznaniu, ale przekłada się to na inne urzędy. Ani razu nam się nie przydało, zresztą ani razu nikt nie chiał od nas prawa jazdy :D zawsze tylko paszporty i dokumenty motocykla.
 • CPD - Carnet de Passage en Douane - międzynarodowy dokument celny pozwalajęcy przekraczać granice pojazdem bez dodatkowych opłat celnych, niestety konieczne jest wpłacenie kaucji, która przy jednym motocyklu wynosi 16.000 zł (od lutego 2009 weszła zasada jeden pojazd-jedna kaucja)ł do kaucji dochodzi koszt CPD i tutaj w zależności do ilu krajów chce się wjechać/wyjechać. My potrzebowaliśmy 25 wjazdów/wyjazdów a to jest 732 zl/motocykl. Dokładne info tutaj.
 • Paszport z datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy + kilkanaście jego kopii przy sobie, a także zostawione kopie w Polsce u kogoś, kto może je przesłać, przefaksować. Warto też umieścić skan gdzieś w sieci....
 • Żółta książeczka szczepień - info tutaj. Nam ani razu się nie przydała i nikt o nią nie zapytał.
 • Ubezpieczenie osobiste od wypadku i kosztów leczenia + zielona karta dla motocykli. Ubezpiecznie niestety odpadło nie było nas stać, aby płacić jakieś chore sumy (15kzł/głowę) ponieważ są straszne zwyżki za sposób w jakim podróżujesz czy strefy niebezpieczne przez które przejeżdzasz.
 • Zdjęcia osobiste około 20 sztuk/każdy - kolorowe.
 • Ksera dokumentów motocykla, ubezpieczeń, paszportu, wiz, w killkunastu sztukach zabezpieczone w wodoodpornej torbie schowane w przynajmniej dwóch osobnych miejscach.
                                                                                                do góry
Trasa:
Czas trwania : 30.09.2008 - 28.01.2009
Część Europejska:
Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja

Część Afrykańska:
Syria, Jordania, Egipt, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Namibia, Swaziland, Rpa.Ważniejsze przejścia graniczne:
 • EGIPT-SUDAN: Prom kursujęcy wzdłuż jeziora NASER odpływa z portu w pobliżu ASWAN DAM( 20 km na południe od Aswanu) ok 16:00 w każdy poniedziałek. Kierunek WADI HAIFA. Podział na ½ klasę, wg. Lonely Planet 190$/120$, aby wsiąść na prom trzeba mieć sudańska wizę. Przed wypłynięciem trzeba być conajmniej kilka godzin - formalności. Bilety sprzedaje NILE NAVIGATION COMPANY SHARIA ABTAL AL-TAHRIR od 08:00 do 14:00 w soboty,niedziele,wtorki i środy. Tel: 097-303-348. Warto rezerwować wcześniej. Podróż trwa ok. 24h.LP W LP radzą aby zabrać ze sobę paszę i wodę. Prom kursuje raz w tygodniu w poniedziałki. Na pojazdy czeka się następne 24h po dopłynięciu na miejsce, ponieważ płyną osobnym transportem.  Pierwsza klasa upoważnia do lóżka w małej kabinie i posiłku. W drugiej pasażerowie walczę o miejsca siedzące.
 • SUDAN-ETIOPIA: Droga z Sudanu do Etiopii wiedzie przez przejście graniczne w GALLABAT I METEMA. Przejście łatwe i szybkie, jedynie trzeba szukać celinika etiposkiego, bo ukrywa się w budynku za dziurą w płocie po prawej od wjazdu :D można ominąc... 
 • ETIOPIA-KENIA:Jedyne przejście to MOYALE-kresowe miasto, określane przez LP “wild” Z Moyale do Nairobii sa dwie trasy. Przez miasto WAJIR albo MARSABIT. Obydwie drogi łacza sie w ISIOLO. Bardzo trudna trasa offroad z Moyale do Marsabitu i z Marsabitu do Ishiiolo, trzeba przygotować się na 12-14 godzina jazdy non-stop, w przypadku suszy, gdy mokro może się to wydłużyć. 
 • KENIA-TANZANIA: Główne przejście to NAMANGA. Mniejsze znajduje się na pld. Zachodzie i nazywa sie ISEBANIA. Przydatne, jeśli byśmy chcieli trzymać sie w pobliżu jeziora Wiktorii. Brak informacji o zagrożeniach.
 • TANZANIA-MALAWI: Jedyne przejście mieści sie w SONGWE pomiędzy KIYELA w Tanzanii a KARONGA już w Malawi. Na samej górze jeziora Malawi. Przekraczamy rzekę SONGWE (taka sama nazwa jak wioska). Przewodnik wspomina o przejściu mostu piechota, ale skoro to jedyne przejście to musi być także dostępny dla wehikulów. Ewentualnie będzie jakiś mały prom, ale to już nasze przemyślenia. Alternatywą jest dostać sie tam wodą z innej wioski a wygląda to tak. Trzeba sie dostać do ITUNGI na wybrzeżu jeziora NYASA. Stąd wziąć prom, który nazywa sie (albo może firma) VS SONGEA I płynie do NKHATA BAY już w Malawi poprzez MBAMBA BAY jeszcze w Tanzanii. Prom odpływa dwa razy w tygodniu i zatrzymuje się w każdej przybrzeżnej wiosce co wydłuża podróż do 14h. Rozkład jest nieregularny LP zaleca sprawdzić w biurze turystycznym SISI KWA SISI w miasteczku MBEYA, które leży gdzieś po drodze. 
 • MALAWI-ZAMBIA: Główne przejście graniczne to wschodnia CHIPATA. Znajduje się na drodze pomiedzy LUSAKA a LILONGWE. CHIPATA to region a dokładny namiar na przejście to 2km na zachód od MCHINJI (malawijski posterunek) I stąd mamy 12 km do posterunku zambijskiego.
 • ZAMBIA-NAMIBIA: Jedyne przejście znajduje się w zambijskiej wiosce KATIMA MULILO na zachodnim brzegu ZAMBEZI blisko (chyba miasta) SHEHSHEKE. Trzeba uważać, bo Shesheke jest blisko namibijskiej wioski o nazwie KATIMA MULILO. Także można sie tam pomylić. Tubylcy odróżniają je dzieląc  na KATIMA MULILO na wschodnim i zachodnim brzegu Zambezi. Informacja przydatna przy pytaniu o drogę. Żadnych informacji o niebezpieczeństwach.

                                                                                                do góry


Ekwipunek:


Pakujemy się w kufry aluminiowe, dwa boczne. Dodatkowo w worki 45 litrów wodoszczelne firmy ProKajak.

Biwak:
 • 2 namioty Hannah Troll III
 • 4 maty Hannah Lounge
 • 4 śpiwory Hannah Scout III
 • 1 kuchenka MSR Whisperlite + butelka na paliwo 0,6
 • 2 moskitiery Moskitonets Doppel Fam
 • 2 latarki czołowe Tacktika Petzl + 2 chińskie czołówki
 • noże, scyzoryki itp
Ubrania
 • polary Larsen Fjord Nansen
 • bielizna termiczna
 • ubrania (2 koszulki tshirt, 2 komplety bielizny, spodnie krótkie i długie, bluzy)
 • sandały
 • okulary przeciwsłoneczne
 • czapki
 • kombinezony
 • kaski
 • rękawice lekkie enduro z kevlarem
 • buty offroadowe Gaerne + Daytona

Mapy / Gps:
 • 2 x Garmin 60CSX + CN9 + ROUTOWLANE mapy Afryki (dostaliśmy je po drodze od Lucy i Shona) + waypointy LP
 • mapa każdego z krajów na trasie w Polsce do dostania w Sklepie Podróżnika komplet to około 500 zł
  • mapy Michelin północna cześć i południowa Afryki
  • mapy każego z krajów Reise (wodoodporne)
Części zapasowe do motyckli:
 • pompa paliwowa elektryczna lub Mikuni
 • regulator napięcia/prostownik RGU-125
 • 2 zmiany opon Michelin Desert lub TKC80
 • komplet tarcz sprzęgłowych EBC CK1167
 • komplet sprężyn sprzęgłowych EBC CSK6/6
 • komplet uszczelek silnik Honda XRV750L 90
 • 2 cięgna sprzęgła Honda XRV750
 • 2 cięgna gazu B Honda XRV750
 • dźwignia hamulca Honda XRV650
 • dźwignia sprzęgła Honda NX650
 • moduł CDI
 • łożyska kół przód tył 
 • łożysko główki ramy
 • 4 filtry oleju HifloFiltro HF303
 • filtry gąbkowe
 • zapinka do łańcucha
 • szprychy na wymianę
 • smarowanie łańcucha + olej do Scotoilera
 • 2 zębatki przód 314-16, 16 zębów, rozmiar 525
 • zestaw łatek 10-cześciowy do samochodów osobowych i ciężarowych

Narzędzia:
 • komplet kluczy motocyklowych
 • pompka elektryczna made in China
 • pompka ręczna z manometrem 0,1-4,0 bar
 • komplet łyżek do montażu opon 350mm/240mm
 • uniwersalny klucz do szprych
   


                                                                                                do góry
Transport motocykli:

Motocykle zostały wysłane z Cape Town, ale można tego także dokonać z Johanesburga czy Durban.
Nie mieliśmy konkretnej firmy, która mogła to zrealizować jedynie informację z Horrizons Unlimited no i kilka dni na organizację.
Podjechaliśmy na Cargo przy lotnisku w Cape Town i chodziliśmy od drzwi do drzwi pytając o ceny i możliwości. Trafiliśmy w końcu do Multimodal którzy nas koniec końców oszukali i wydaliśmy sporo więcej na transport wodą niż lotniczy.
W każdym razie proponujemy wybierać transport lotniczy, jest droższy, ale ukryte opłaty portowe i przeładunkowe mogą zmienić na tyle cenę, że wyjdzie na to samo.
Motocykle były pakowane do skrzyń, koszt takiej operacji to około 150 $ na motocykl. Skrzynie były naprawdę mocne.
Pakowanie załatwiłą nam firma Crate-tech i która szczerze polcam za profesjonalizm, dobre ceny no i wiedzę jak zapakować motocykle co wbrew pozorom nie wszedzię wiedzą w CT.
Oczywiście motocykle musiały przejść odprawę celną a carnety pamiętajcie, aby zabrać ze sobą, mogą zginąć gdzieś po drodze i będzie naprawdę problem... Jeśli motocykle wejdą na teren unii europejskiej wcześniej niż w Polsce to trzeba pamiętać, że wtedy wymagany jest carnet, dlatego warto zapytać o trasę przesyłki, bo może się okazać, że trzeba będzie wysyłać w ciemno carnety (tak jak u nas) aby podbito je w miejscu wjazdu na teren UE co wiadomo, może skutkować ich zagubieniem i wtedy kanał....
Jeśli chodzi o wysyłkę i ceny to liczone jest to tak, że w lotniczej płacisz za kg, a w morskiej to nie przywiązują wagi specjalnie o 20 kg w tą czy w tą, co daje możliwość doładowania skrzyni w cały sprzęt bez stresu, że znacznie zwiększy to koszt.
Droga morska to około 3,0 $/ kg
Droga lotnicza to około 4,5 $ / kg
Czas operacji to około 4-6 tygodni drogą morską oraz około 3-4 tygodni drogą lotniczną.

                                                                                            do góry

Szczepienia:

Aby wjechać do części krajów Afryki niezbędna jest żółta książeczka szczepień. W celu jej uzyskania trzeba przejść odpowiednie szczepienia, w punkcie medycznym z certyfikatem międzynarodowym, gdzie, co i jak, lokalnie, uzyskacie w Sanepidzie. Właśnie w Stacji Epidemiologicznej uzyskaliśmy informacje, że niezbędne i zalecane na taką wyprawę są szczepienia:
 • żółta febra (czas ważności 10 lat) 1 dawka, koszt 155 zł - wymagane
 • dur brzuszny (czas ważności 3 lata) 1 dawka, koszt 190 zł - wymagane
 • żółtaczka WZW A + B (A – całe życie B na 15 lat)  3 dawki , druga dawka po miesiącu od pierwszej, trzecia po pół roku od pierwszej dawki, koszt 160 zł - wymagane
 • tężec, błonica (czas ważności 10 lat) 3 dawki, 2 dawka po miesiącu od pierwszej, 3 dawka po trzech do sześciu miesięcy od pierwszej – koszt - ciachnąć się w paluch i iść na pogotowie, powiedzieć, że to był zardzewiały nóż..... - wymagane
 • polio wirus wywołuje chorobę Heinego - Medina. (czas ważności 10 lat) 1 dawka koszt 75 zł - zalecane
 • meningokoki zapalenie opon mózgowych (czas ważności 5 lat) 1 dawka, koszt 175 zł - zalecane
razem koszty szczepień – 755 zł / osobę (kwota na styczeń 2008)

Cykl szczepień trzeba rozpocząć 4 miesiące przed wyjazdem.

W Poznaniu szczepienia można wykonać na Osiedlu Przyjaźni 118 tel. 061 656 80 40 w dniach wtorki 15:00 – 17:00, środy i czwartki 14:00 – 16:00
                                                                                                do góry
Motocykle:

Jeśli chodzi o cześć mechaniczna to opanowałem podstawowe sprawy :D i zaopatrzyłem w niezbędne części zapasowe :D W przypadku większych napraw to i tak jest improwizacja a zresztą zawsze znajdą się ludzie którzy pomogą...
 • zmiany oleju i filtrów oleju, powietrza
 • zmiany klocków hamulcowych
 • wymiana płynu hamulcowego
 • wymiana płynu chłodniczego
 • wymiana zębatek przód tył i łańcucha-demontaż wahacza
 • demontaż i montaż zawieszenie przód, wymiana osłon na lagi
 • instalacja gmoli, manetek podgrzewanych, handbarów, gniazd zapalniczki, scotoilera
 • zmiana opon
 • wymiana sprzęgła

    

                                                                                        do góry

Woda:

Podstawowe zasady:

1. Niedobór nawet 5% wody w organiźmie powoduje obniżenie sprawności fizycznej i umysłowej o co najmniej 20%
2. Trzeba pić co najmniej półtora litra wody dziennie. Najlepsza jest niegazowana woda mineralna, fabrycznie zamknięta, posiadająca temperaturę           
pokojową.
3. Więcej należy pić w :
 - klimatyzowanych pomieszczeniach,
 - gorącym klimacie,
 - podczas intensywnego wysiłku.
4. Nie pić napoi z kostkami lodu, nigdy nie wiadomo z jakiej wody został lód zrpbiony.
5. Uważać podczas kąpieli w zbiornikach wodnych - zwykłe zachłyśnięcie może doprowadzić do zakażeń.
6. Nie pić wody z kranu ani niepewnego źródła.
7. Zachować ostrożność w spożywaniu potraw przygotowywanych przez innych ludzi, którzy mogli myć ręce albo składniki jedzenia w zakażonej wodzie,
8. Zawsze trzeba pamiętać o częstym myciu rąk z mydłem, szczególnie po wyjściu z toalety, (wirusy i bakrerie mogą się znajdować na klamkach drzwi i kranach), po dotykaniu pieniędzy, brudnych pieluch, zwierząt domowych.
9. Myć owoce i warzywa wodą, co do której mamy pewność, że jest "czysta" czyli przegotowana lub z butelki.
10. Myć naczynia w przegotowanej wodzie.
11. Myć zęby w przegotowanej wodzie.

Objawy odwodnienia:

1. Nie należy czekać aż zachce się pić. Uczucie pragnienia to pierwszy sygnał odwodnienia, wtedy pojawiają się pierwsze objawy odwodnienia.
2. Pierwsze objawy to:
     - zmęczenie,
     - zniechęcenie,
     - brak koncentracji,
     - bezsenność,
     - apatia,
     - depresja.
 3. Żółty i intensywnie pachnący mocz. Należy pić tyle aby mocz był jasny.

Skutki odwodnienia:

Niewydolność nerek, serca i mózgu, które do codziennego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej ilości wody i soli mineralnych.

Jak rozpoznać czy woda w terenie nadaje się do picia:

1. Najbardziej niebezpieczna i chorobotwórcza jest woda stojąca - wszelkie stawy, jeziora, kałuże i zakola rzek, gdzie woda nie płynie wartko.To są ulubione miejsca zabójczej ameby.
2. Jeśli znajdziesz strumyk, sprawdź czy w pobliżu znajduje się ludzka osada.Jeśli tak, ze można zaczerpnąć wody ale tylko powyżej wioski. W dziewiczych miejscach woda jest zwykle dobra, pytaj tubylców czy woda nadaje się do picia i obserwuj ich zachowanie. W szybko płynącej wodzie pierwotniaki nie czują się dobrze, dlatego z wartkiego strumyka można pić do syta.
Małe tubylcze osady zwykle mają w pobliżu 2 strumienie: jeden służy do mycia, czyszczenia, prania i innych czynności a drugi - wyłącznie do picia.

Sposoby uzdatniania wody:

1. Czyszczenie mechaniczne:

Jeśli tylko istnieje taka możliwość najlepiej nie pić mętnej, nieprzejrzystej wody. Gdy nie mamy innego wyjścia musimy ją przecedzić - oddzielić od wody stałych zanieczyszczeń, których nie chcemy wypić np.resztek obumarłych owadów.
Najlepiej użyć do tego czystego kawałka materiału, najlepiej płótna. Może to być nawet chusta (bandana).

2. Gotowanie.

Przegotowanie wody zabija bakterie, pasożyty i zarazki powodujące biegunkę. Wodę należy gotować co najmniej minutę, oczywiście im dłużej tym lepiej. Dobrze jest mieć osobny garnek do gotowania wody.

3.  Oczyszczanie chemiczne.

Jest mniej skuteczne od gotowania wody, ponieważ nie zabija niektórych pasożytów (np.ameby)
Nie można pić wody oczyszczanej w ten sposób dłużej niż kilka tygodni.

- płynna jodyna - zwykle stosuje się 8 kropli na litr wody. należy odczekać min.20 minut ale im dłużej tym lepiej. Gdy woda jest bardzo brudna można dawkę zwiększyć a nawet podwoić,
 - gotowe tabletki - można je kupić w sklepach podróżniczych:
            - na bazie jodyny - działają szybko, ale zostawiają niedobry posmak
            - na bazie chloru - działają wolniej ale woda ma lepszy smak,
- na bazie srebra - nalepszy smak ale czas odczekiwania - co najmniej 2 godziny.

                                                                                        do góry
Robale, moskity i inne paskudztwa:

Jakie co roznoszą:

-    moskity czyli komary: malaria, denga, żółta febra, filarioza, jaglica ( choroba oczu powodująca ślepotę), muszyca, gorączki krwotoczne,
-    muchy – muszyca, dur brzuszny, czerwonka, śpiączka afrykańska, jaglica, muszyca
-    muszki, meszki – filarioza, muszyca
-    muchy piaskowe – leiszmanioza, muszyca
-    gzy i bąki – filarioza, loaoza, muszyca,
-    mucha tse-tse – śpiączka afrykańska,
-    pluskwy – żółtaczka typu B, choroba Chagasa,
-    pluskwiaki – choroba Chagasa,
-    kleszcze – bolerioza, kleszczowe zapalenie mózgu, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna,
-    wszy, pchły – tyfus plamisty,

Co lubią moskity:

-    zapach ludzkiego potu i perfum,
-    jasne, żywe kolory (żółty, czerwony, pomarańczowy – ich ulubione)
-    cień,
-    wilgoć,
-    ciepło,
-    światło ( lampy, latarki, kaganka)
-    pniaki po ściętych drzewach,
-    kałuże, stawy i jeziorka,
-    trzęsawiska, bagna i mokradła,
-    wiecznie mokre pola np.ryżowe,
-    zbiorniki wody pitnej,
-    wczesny poranek i zmierzch – wtedy wychodzą na polowanie
-    doniczki na podstawkach gdzie zawsze stoi woda,
-    miski na wodę dla zwierząt i ptaków, gdzie woda jest zmieniana nie częściej niż raz w tygodniu,
-    stare opony, w zakamarkach których zawsze jest wilgotno i ciemno i ciepło,
-    płaskie dachy i zatkane rynny gdzie zbiera się deszczówka,
-    porzucone butelki z resztką deszczówki,
-    nieużywane przez kilka dni ogrodowe baseny dla dzieci.

Czego nie lubią moskity:

-    zbyt mocnego słońca,
-    klimatyzacji,
-    dymu, który gryzie w oczy i oszałamia,
-    wiatru,
-    chłodu i suchego powietrza – dlatego nie mieszkają w górach,
-    środków odstraszających owady.


Ulubione przez moskity miejsca na ludzkim ciele:

-    stopy, szczególnie w okolicach kostek,
-    dłonie i ramiona – są dobrze ukrwione, najczęściej odkryte (krótkie lub podwinięte rękawy) i mało wrażliwe na dotknięcie lądującego owada co ułatwia mu niezauważalny atak,
-    nogi – narażone nawet wtedy gdy nosimy długie spodnie, dostają się przez nogawki, dobrze jest więc spryskać płynem odstraszającym także skarpetki albo końcówki nogawek, można też włożyć nogawki w skarpetki,
-    twarz – niestety jest trudna do zasłonięcia, pozostaje wiec dokładne posmarowanie środkiem przeciw owadom, trzeba tylko sprawdzić czy środek, który zamierzamy zastosować nadaje się do użycia na nagą skórę.


Jak się chronić przed moskitami?

-    odpowiednie ubranie - najbardziej skuteczny środek chroniący nas przed ukąszeniami, powinno szczelnie zakrywać nasze ciało: koszula z długimi rękawami (najlepiej wpuszczona w spodnie), długie spodnie, skarpetki i buty, na szyję najlepiej założyć chustę spryskaną środkiem  odstraszjącym owady, środkiem tym też najlepiej spryskać skarpetki i nogawki spodni,
-    nie stosujemy perfum i dezodorantów – moskity wyczuwają je z daleka,
-    środki odstraszające owady – najlepsze są w płynie i w sprayu, najmniej skuteczne są sztyfty i lotiony reklamowane jako „perfumowane”, „o przyjemnym zapachu”, „dla dzieci”, jeśli tylko można nie należy stosować środków zawierających DEET ( substancja toksyczna, rozpuszcza nawet plastik),
-    moskity nie znoszą zapachu: trawy cytrynowej, kocimiętki, eukaliptusa, geranium i piołunu,
-    jeśli śpimy w namiocie – obowiązkowo zamykamy go na noc, dodatkowo spryskujemy wejście do namiotu środkiem odstraszjącym owady,
-    jeśli śpimy w hotelu – zamknięcie okna nie rozwiązuje problemu, oprócz robali latających mamy też łażące, czekające na swoją ofiarę np. w szparze łóżka, przy podłodze, w łazience, w takiej sytuacji stosujemy spirale odstraszające owady (można je kupić nawet w małych wioskach), żażąc się przez kilka godzin dają nam ochronę; dobrze jest zabezpieczyć dodatkowo łóżko za pomocą moskitiery, zwisające poły moskitiery wciskamu pod materac, oczywiście smarujemy się środkiem odstraszającym komary, śpimy odziani i pod przykryciem.
-    Jeśli śpimy pod gołym niebem – niezbędna jest prawidłowo założona i uszczelniona moskitiera, jeśli śpimy w hamaku związujemy ją na supeł po hamakiem albo obciążamy butami, plecakiem, czymkolwiek byle zachować zasadę, że zwisające części moskitiery składany do wewnątrz, dodatkowo smarujemy się środkiem odstraszającym owady, trzymamy go przy sobie na wypadek gdybyśmy nagle mieli go użyć.

Po ugryzieniu:

-    nie drapać – im bardziej drapie się miejsce po ugryzieniu owada, tym mocniej i dłużej będzie swędziało, toksyna zostaje wtarta wtedy w skórę i drażni jeszcze bardziej, poza tym rozdrapana ranka to raj dla bakterii, jeśli ktoś nie potrafi powstrzymac się przed drapaniem swędzonce miejsca smarować płynami i maściami przyspieszającymi gojenie,
-    ugryzione miejsce trzeba mocno ścisnąć palcami, tak żeby wycisnąć z niego toksyczną substancję zostawioną przez owada, przytrzymać, nie drapać i po ugryzieniu nie będzie śladu.


Choroby tropikalne - typy, objawy, przeciwdziałanie.

- ŻÓŁTACZKA
- BŁONICA
- DUR BRZUSZNY
- POLIO, CHOROBA HEINE-MEDINA
- ŻÓŁTA FEBRA
- TĘŻECŻÓŁTACZKA


Jest to wirusowe zapalenie wątroby wywołane przez wirusy, które mogą być roznoszone drogą pokrmową albo przez krew.


OBJAWY:

-    zmęczenie, złe samopoczucie,
-    bóle stawów,
-    bóle brzucha,
-    wymioty kilka razy dziennie przez pierwszych 5 dni,
-    brak apetytu,
-    gorączka,
-    ciemny mocz,
-    powiększenie wątroby,
-    zażółcenie białek oczu i skóry,
-    w przewlekłej formie: marskość wątroby i rak wątroby.

Mamy kilka typów tej choroby w zależności od tego jaki rodzaj wirusa ją wywołuje:

-    Żółtaczka typu A – nazywana jest chorobą brudnych rąk. Do zarażenia dochodzi po spożyciu zainfekowanej żywności lub wody, pierwsze objawy występują po 20-25 dniach, w tym czasie zarażony człowiek nieświadomie roznosi wirusy. Skutkiem jest ostre zapalenie wątroby, które zwykle przebiega bez komplikacji, nie powoduje nieodwracalnych zmian. Nie ma lekarstwa na tą chorobę, organizm sam ją musi zwalczyć. Proces zdrowienia trwa od 3 tygodni do 6 miesiecy. Chorzy powinni odpoczywać, pić dużo wody, nie zpożywać alkoholu.
Szczepionka w 3 dawkach zabezpiecza na 10 lat – podawana jest razem ze szczepionką    na żółtaczkę typu B. 2-ga dawka podawana jest 4-6 tygodni po pierwszej a 3-cia – po 6 miesiącach od drugiej. Szczepionka zmniejsza dodatkowo ryzyko powikłań z żółtaczce typu C, na którą nie ma szczepionki.
Do obszarów największego zagrożenia zalicza się m.in. Afrykę, zapobiegać należy poprzez przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

-    Żółtaczka typu B – źródłem zakażenia jest kontakt z zarażoną krwią np. przez transfuzje, brudne strzykawki, u dentysty i podczas zabiegów lekarskich, u kosmetyczki itd. U większości zakażonych osób organizm sam zwalcza chorobę produkując przeciwciała. Po kilku tygodniach lub miesiącach następuje wuzdrowienie. Jednak zdarza się, że organizm jest za słaby aby się obronić i wtedy wiryus wywołuje niebezpieczny stan przewlekły i powikłania, które mogą prowadzić do śmierci.
Szczepionka w 3 dawkach zabezpiecza na 5 lat.

-    Żółtaczka typu C - źródłem zakażenia jest kontakt z zarażoną krwią. Co piąta zarażona osoba ma łagodne objawy podobne do grypy u pozostałych osób może nie dawać objawów nawet przez 20lat. Objawy przewlekłej formy również są podpbne do grypy: zmęczenie, ból mięśni i stawów, nawracające gorączki ,bezsenność, bóle brzucha, niestrawność, brak apetytu, bóle głowy, zmiany nastroju. W póżźniejszym stadium dochodzi wodobrzusze, ból kości, powiększenie żył, zażółcenie białek oczu i zaburzenia pracy mózgu. Nie leczona prowadzi do śmierci.
Nie ma na nią szczepionki. Leczy się za pomocą leków podawanych przez wiele tygodni, niestety mają one wiele objawów ubocznych. Komplikacje towarzyszące tej chorobie są główną przyczyną przeszczepów wątroby.
Do krajów największego ryzyka zalicza się Egipt, gdzie prawdopodobnie co 5ty mieszkaniec jest nosicielem wirusa.

-    Żółtaczka typu D – wywołuje ją wirus, który może istnieć jedynie w towarzystwie wirusa żółtaczki B potęgując jej szkodliwe działanie, dodatkowo obciąża wątrobę i przyśpiesza zachodzące w niej zmiany.

-    Żółtaczka typu E - źródłem zakażenia są najczęściej zainfekowana żywność lub woda, podobna do żółtaczki typu A, przebieg choroby jest zwykle tak ciężki, że uniemożliwia normalne funkcjonowanie organizmu, po kilku tygodniach najczęściej mija pokonana przez siły obronne organizmu, czasem przechodzi w formę przewlekłą z wieloletniki komplikacjami.
Nie ma szczepionki – zapobieganie to dbanie o higienę.
Najczęściej występuje w Indiach, ale również w innych krajach o gorącym klimacie m.in. w Afryce.

-    Żółtaczka typu F – „hipopetyczna”-nie stwierdzono, że wirus wywołujący tę chorobę jest odmianą żółtaczki,

-    Żółtaczka typu G – wywołuje ją wirus często występujący razem z innymi typami żółtaczki. Przebiega zwykle bezobjawowo. Ciekawe jest to ,że jego obecność spowalnia postęp żółtaczki typu C oraz szkody wywołane przez wirusa Hiv.


BŁONICA

Choroba ta wywoływana jest przez bakterie.

Źródła zakażenia:

-    droga kropelkowa (kichanie, kaszel
-    bliski kontakt fizyczny (wystarczy dotknięcie)

Objawy:

-    pojawiają się między 2-5 dniem od zakażenia i przypominają anginę,
-    w gardle pojawiają się białe, włókniste naloty w miejscach zakażonych bakteriami
-    krwawe albo śluzowo-ropne wydzieliny z nosa

Przebieg choroby:

Błonica może przebiegać bardzo lekko i bez objawów, ale czasem przybiera ostrą formę: angina z zapaleniem gardła, kaszel, powiększenie węzłów chłonnych i gorączka. Namnażające się bakterie wytwarzają toksyny, które mogą uszkodzić serce i układ nerwowy co w konsekwencji powoduje porażenia.

Leczenie:

-    antybiotyki
-    antytoksyna
Jeśli lekarstwa poda się w miarę szybko zanim dojdzie do zaatakowania serca, układu krążenia i innych narządów błonicę można bez problemu wyleczyć

Zapobieganie - szczepionka:

-    podaje się ją zwykle razem ze szczepionką na tężec w 3 dawkach,
-    druga dawka 6-8 tygodni po pierwszej
-    trzecia dawka po 12 miesiącach od drugiej
Najlepiej przed wyjazdem powinno się przyjąć dwie pierwsze dawki szczepionki


DUR BRZUSZNY ( TYFUS)

To ostra choroba zakaźna. Bakterie żyją we krwi i przewodzie pokarmowym chorego człowieka, wydostają się na zewnątrz wraz z odchodami.

Źródła zakażenia:

-    zakażona woda lub żywność (np. gdy jedzenie zostało przygotowane brudnymi rękami, albo do napoju wrzucono kostki lodu zrobione z zakażonej wody)
-    czasami bakterie przenoszone są przez muchy.

Objawy:

-    Faza 1: pierwsze objawy pojawiają się 10-20 dni po zakażeniu, faza ta trwa około 7 dni i  towarzyszą jej: ogólne osłabienie, złe samopoczucie i wysoka gorączka, poty, brak apetytu, kaszel i ból głowy, zatwardzenie i wysypki na skórze,
-    Faza 2: gorączka wzrasta, puls staje się szybki i słabowyczuwalny, nie przechodzą objawy infekcji przewodu pokarmowego, w trzecim tygodniu mogą się pojawić zaburzenia świadomości i biegunka z krwią.
-    po około 5-ciu tygodniach gorączka spada i stan chorego powoli zaczyna się poprawiać.


Leczenie:

Dur brzuszny leczy się antybiotykami.
Bez leczenia mogą wystąpić komplikacje: odwodnienie, krwotoki wewnęyrzne, przedziurawienie jelit, zapalenie płuc, żył, opon mózgowych. Na skutek tych komplikacji umiera co trzeci chory.
Po ustąpieniu objawów i pozornym wyleczeniu może się okazać, że człowiek został nosicielem i może nieświadomie zarażać innych.

Występowanie:

Do obszarów najbardziej zagrożonych zalicza się kraje biedne, gdzie nie zawsze jest możliwość czerpania wody ze sprawdzonego źródła, największe ryzyko zarażenia się durem brzusznym istniwjw w Azji, Ameryce Południowej i Afryce.

Zapobieganie:

Należy przestrzegać podstawowych zasad dotyczących higieny, spożywania i przygotowywania posiłków oraz picia wody.

Szczepionka:

Istnieje kilka rodzajów szczepionek nawet w formie tabletek, jednak najbardziej polecana jest w formie zastrzyku. Wywołuje najmniej efektów ubocznych i jest podawana w jednej dawce.
Należy ją przyjąć co najmniej 2 tygodnie przed wyjazdem.
Daje odporność na 3 lata ale nie daje 100% ochrony przed zakażeniem.
POLIO, CHOROBA HEINE-MEDINA

Źródła zakażenia:

-    Jest to choroba zakaźna, którą zarazić się można poprzez wodę skażoną odchodami osoby chorej na polio np. po umyciu owoców, warzyw z jeziora, w którym załatwiała się cora osoba albo po zjedzeniu potrawy przygotowanej przez osobę, która umyła ręce w zakażonej wodzie.

Przebieg choroby w zależności od jej rodzaju:

W 90% przypadków polio przebiega bez żadnych objawów. Jeśli jednak się pojawią to ma to miejsce między 3 a 35 dniem od zarażenia.
Polio może przybrać 3 rodzaje:

-    postać łagodna (poronna) – objawy podobne do lekkiej grypy: infekcja górnych dróg oddechowych, ból gardła, gorączka, wymioty, biegunka, zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. Zarażony zwykle nie jest świadomy na co choruje a organizm sam pokonuje chorobę produkując przeciwciała.
-    Postać polio bez paraliżu  połączona z aseptycznym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, może również pojawić się sztywność karku i nadwrażliwość na światło. W tym przypadku organizm również sam pokonuje chorobę.
-    Porażeniowe polio – zdaża się najrzadziej bo tylko w ok.2% przypadków ale najczęściej kończy się śmiercią. Dochodzi do paraliżu mięśni kończyn górnych i dolnych jak również mięsni odpowiedzialnych za oddychanie. Choroba mija po ok.2 tygodniach ale paraliż i uszkodzenie mięśni pozostaje do końca życia.

Leczenie:

Nie ma lekarstwa na polio.
W pierwszych dwóch przypadkach zaleca się odpoczynek i picie dużej ilości płynów.
W porażeniowym polio chorych podłącza się do respiratora ponieważ mięśnie odpowiedzialne za oddychanie ulegają paraliżowi.

Szczepionka:

Szczepionka daje odporność na 10 lat.


ŻÓŁTA FEBRA

Istnieją 3 rodzaje żółtej febry:

-    dżunglowa – chorują na nią głównie małpy. Roznoszona jest przez moskity. Zdarzają się przypadki zachorowań u ludzi – najczęściej drwali pracujących w dżungli przy wyrębie drzew oraz osób spędzających w dżungli długi czas

-    pośrednia – występuje w wilgotnych sawannach Afryki głównie w zachodniej i środkowej części kontynentu.. Jest również roznoszona przez moskity, które żyją na pograniczu sawanny i osad ludzkich. Zarażają zarówno małpy jak i ludzi przenosząc wirusy między nimi. Działa to w ten sposób, że owad, gdy ugryzie chorego człowieka lub małpę zakazi każdego kolejnego ukąszonego osobnika

-    miejska – chorują na nią ludzi, przenoszona jest również przez moskity. Występuje w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Powoduje epidemie, szczególnie szybko rozprzestrzenia się w miastach, gdzie w sadzawkach, kałużach i innych zbiornikach wodnych komary te mają idealne warunki do rozmnażania.

Źródła zakażenia:

-    moskity – po ugryzieniu chorego człowieka lub małpy stają się nosicielami wirusów, z każdym kolejnym ukąszeniem przenoszą je. Wirusy zaczynają się namnażać i przemieszczać do organów wewnętrznych, m.in. serca, nerek i wątroby.


Objawy:

-    pojawiają się między 3-6 dniem po ukąszeniu przez moskita,
-    w pierwszej fazie objawy są łagodne i przypominają grypę: wysoka gorączka, dreszcze, bóle głowy, mięśni i pleców. Może pojawić się zaczerwienienie języka, twarzy i oczu oraz krwawienia w przewodzie pokarmowym powodujące charakterystyczne „czarne wymioty”,
-    w kolejnej fazie, po 3-4 dniach następuje poprawa, po czym wirus atakuje ze zdwojoną siłą; powoduje niewydolność serca, nerek i wątroby,
-    w końcowym stadium chory cierpi na zaniki świadomości, napady obłędu, odwodnienie i śpiączkę. Śmierć następuje zwykle po 6-7 dniach.

Leczenie:

Nie ma lekarstwa na żółtą febrę. Można jedynie podawać leki na obniżenie gorączki i zmniejszenie bólu mięśni.

Zapobieganie - szczepionka:

-    szczepienie to jest obowiązkowym szczepieniem wymaganym na wielu granicach państw Afryki i Ameryki Łacińskiej
-    jedno szczepienie zabezpiecza na 10 lat
-    trzeba się zaszczepić najpóźniej 10 dni przed wyjazdem, a najlepiej wcześniej,
-    szczepionka jest uważana za bardzo bezpieczną
-    dowodem szczepienia jest tzw. Żółta książeczka wydawana przez ministerstwa zdrowia; umieszcza się w niej również dowody wszystkich szczepień przeciw tropikalnym chorobom.


TĘŻEC

Źródła zakażenia

Chorobę wywołują bakterie znajdujące się w ziemi, szczególnie użyźnianej naturalnym nawozem. Żyją też we wnętrznościach niektórych zwierząt domowych, z któtych wydostają się wraz z odchodami.
Wnikają do ludzkiego organizmu przez uszkodzoną skórę, wystarczy nawet ranka która powstała na skutek drapania miejsca ugryzienia przez moskita.
Tężec nie jest zakaźny, czyli nie można sięnim zarazić od drugiego człowieka.

Objawy:

Objawy tężca pojawiają się między 3-21 dniem po zarażeniu w zależności od odległości zakażonego miejsca od czaszki i kręgosłupa które są siedzibą centralnego układu nerwowego.
Zależność jest taka ze im krótszy okres inkubacji tym silniejsze zakażenie i większe ryzyko śmierci.

Przebieg choroby:

Bakterie po dostaniu się do ludzkiego organizmu zaczynają się rozmnażać a skutkiem i metabolizmu są toksyny które roznoszone są po całym ciele, także układzie nerwowym  czego efektem są niekontrolowane skurcze mięśni co grozi nawet atakiem serca.

Rodzaje tężca:

-    tężec lokalny – występuje dość rzadko, objawia się skurczami mięśmi tylko w okolicach zakażonego miejsca. Skurcze mogą trwać nawet wiele tygodni stopniowo stając się coraz słabsze. W niektórych przypadkach tężec lokalny jest pierwszym etapem tężca właściwego, którego przebieg jest raczej łagodny – tylko 1% zachorowań kończy się śmiercią,
-    tężec głowy – występuje rzadko, najczęściej towarzyszy infekcjom uszu oraz ranom i skaleczeniom głowy,
-    tężec właściwy – spotykany jest najczęściej. Pierwszym objawem jest skurcz szczęk tzw.szczękościsk, następnie sztywność szyi, trudność w przełykaniu i usztywnienie mięśni brzucha/ Pojawia się również gorączka, poty, podwyższone ciśnienie krwi i zaburzenia rytmu serca. Skurcze są częste i trwają od 3-4 tygodni,
-    tężec noworodków.

Zapobieganie i szczepionka

-    nie dotykać ciała ręloma brudnymi od ziemi,
-    nie rozdrapywać swędzocych miejsc,
-    ranki i skaleczenia szczególnie na nogach i rękach opatrzyć najlepiej elastycznym plastrem w sprayu ponieważ szczelnie przylega on do skóry,
-    w przypadku skaleczenie należy ranę oczyścić, usunąć z niej piasek i inne obce ciała, zdyzenfekować

Szczepionkę podaje się w 3 dawkach: drugą po roku a trzecią po kolejnych 6-ciu miesiącach. Daje wieczystą odporność.


                                                                                        do góry